TERASOVÉ DOSKY


Čorazčastejšie sa stretávame s faktom, že záverečnou úpravou terássúterasové dosky, rovnako z domáceho drevaakosmrekovec , ale taktiež z čoraz ajviac populárnehoexotického dreva bangkirai alebo massaranduba

Terasová doska z exotického drevasa charakterizujeveľmiveľkouodolnosťouvoči atmosférickým podmienkam, čo ovplyvňujeveľmivysokáhustotadrevaako ajveľkýobsahtrieslovín. Trvanlivosťexotických druhovjeoveľa vyššia ako domácich druhov, vďaka čomu sa našej terase môžeme tešiť po mnoho rokov. Exotickákoloristikadrevapoužívaného na terasyurčite vyhovie aj najnáročnejšiemuzákazníkovi. Vysokákvalitazáverečnej úpravyterasového drevaako ajšpeciálneryhovaniedosáknám umožňuje bezpečné používanie terasy bez obuvi. Terasové doskymajúpoužitietaktiežprizáverečnej úpraveterás, schodov, bazénov, podest,altán, patio, zimných záhrad, cestičiek a aj oplotenia.

Najdôležitejšie prednosti, akými sa charakterizujúterasy z dreva. Medzinajdôležitejšímisa vymieňa prirodzenosť materiálu, jehopozitívny vplyv na ľudí. To, že súmilé a teplé v dotyku, a počas horúčav sa nenahrievajú. Radi chodíme boso po drevenom podklade, a taktiež na ňom sedieť alebo ležať. Drevosa ideálne komponuje do priestoru porasteného trávou, ako piesčitého alebo skalného.

REZIVO


To je jeden z prvýchvýrobkov aký získame po porezuklátu, rezivo delíme na rezivoobrezané a neobrezané

V závislosti od rozmerovobdržaných elementov sarezivodelí na sortiment s názvom:

- dosky – elementy o hrúbke 19–45 mm
- trámy – elementy o hrúbke 50–100 mm
- lišty – elementy s priečnym prierezom od 12/24 do 29/70 mm
- laty – elementy s priečnym prierezom od 32/50 do 75/140 mm
- hranoly – elementy s prierezom od 100/100 do 180/180 mm
- brvna – elementy s prierezom od 120/200 do 220/280 mm

OKENNÉ HRANOLY


nazývaná taktiež okenná preglejka používaná vo výrobe okien adverí. Drevené okná to je nielen prestíž ale taktieželeganciaaveľmivysokákvalitavýrobku. Drevené okno jeakonábytok vysokejkvality, ktorý by sa mal komponovať so štýlom domu. V našejponukenájdetedomácehranolyakoje sosna, smrek, smrekovecalebodub, ako ajexotické,takéakočervené meranti alebobiele meranti,

FASÁDA


drevojevýrobkomktorýdostávame v daru od prírody, akoobnoviteľný zdrojjejedným z najlepších stavebných materiálov, asociuje sprírodou, jeteplé v dotyku a jeho technické vlastnostivýborne splňujú očakávania. Jedným z návrhov použitia dreva v stavebníctvemôžu byť drevené fasády – nielen zvyšujú estetiku budovy, ale taktiežzlepšujú akustickú izoláciu a majú výborné vlastnosti "dýchacie" jednýmslovom zlepšuje priepustnosť a oteplenia budovy.